VARHAUGBUEN

Desse laga står bak Varhaugbuen:
Varhaug bondelag, Varhaug bygdeungdomslag, Varhaug bygdekvinnelag,
Svala 4H, Varhaug Misjonshus, Varhaug Bedriftsforening, Varhaug Skulemusikkorps,
Varhaug Fråhaldslag (Nå: DNT edru livsstil), Vennelaget for Lerbrekk Skule,
Elgane Motorsykkelklubb, Vennelaget for lensmannsløa og Varhaug Pensjonistlag

Styret er konstituert etter årsmøtet 18. mai 2020
Med i styret for Varhaugbuen i 2020-2021 er:
Leiar:   Per Arvid Jakobsen, misjonshuset
Nestleiar: Eli Aanestad, Bygdekvinnelaget
Sekretær:  Per Arvid Jakobsen, misjonshuset
Kasserer:  Brit Obrestad, Vennelaget Lerbrekk skule
Styremedlem: Ole kristian Ødegård, BU
Styremedlem: Asle Haukland, bedriftsforeninga
Varamedlem  Astrid Skretting, Vennelaget for lensmannsløa
Varamedlem	 Ingvar Reiestad, Vennelaget Lerbrekk skule
Redaktør   Liv Hobberstad