VARHAUGBUEN

Desse laga står bak Varhaugbuen:
Varhaug bondelag, Varhaug bygdeungdomslag, Varhaug bygdekvinnelag,
Svala 4H, Varhaug Misjonshus, Varhaug Bedriftsforening, Varhaug Skulemusikkorps,
Varhaug Fråhaldslag (Nå: DNT edru livsstil), Vennelaget for Lerbrekk Skule,
Elgane Motorsykkelklubb og Vennelaget for lensmannsløa

Styret er konstituert etter årsmøtet 16. april 2018
Med i styret for Varhaugbuen i 2018-2019 er:
Leiar:   Jon Harald Håland, bedriftsforeninga
Nestleiar: Lenita Salte, Bondelaget
Sekretær:  Per Arvid Jakobsen, misjonshuset
Kasserer:  Brit Obrestad, Vennelaget Lerbrekk skule
Styremedlem:Ane Mjåtveit, BU

Varamedlem  Kjartan Ånestad , skulekorpset
Varamedlem  Astrid Skretting, Vennelaget for lensmannsløa
Redaktør   Liv Hobberstad