Gamle Jærske ord og uttrykk

Jon Harald rydda i nokre papir hos mora, og fann ein del utklipp om gamle ord og uttykk som hadde vore i Jærbladet for ei tid tilbake.Tenkte det kunne vore gildt for mange å få friska litt opp att i desse orda og uttykka.
Uttrykka er presentert i dei siste numra av Varhaugbuen.

Adelsfant - han va en adelsfant, - fanten, lite å stole på
Adle i hoba = Alle saman.
Bede - Gjera bede = fisk eller kjøt + jordeple la dei på ein flattbrødbete, og så flattbrød over igjen.
Bia = venta - bia på meg, bie på bodn.
Bligredaene = bligredagane = skjærtorsdag og langfredag.
Bligrevego = bligrevego = veka mellom Palmesundag og 1. påskedag.
Bosbreia, ei = laken eller teppe som vart lagt over halmen i senga
Braffa = ei = mager, skral og simpel merr.
Bura i seg = eta mykje, fylle seg med mat og drikke
(Dag) - kver evige dag, kver bidige dag, kver inda dag = kvar einaste dag
Dæ æ fleire fromme (frumme) ein di Forus. Frume = dyktige, gjæve
Døla, ei = tåpeleg kvinne, = ein som ofte misforstår
Handyvel = redskap, noko å ha i handa til å slå med, - stokk, stokk osv.
Hoggbeint = godt
Lass, eit, loss, losso = eit lass
Lyske, eit =uvisst  - vera lygsen = upåliteleg, lunefull
Møa, ei den møo = ei møa - ei som er lite for seg, redd. 
møasle - det æ møasle hjå dei, - har lita råd, dei kjeme seg kje or møo.
ein møen mann - ein som ikkje får det til for seg - 
Romskjien (om veret) = lette skyer på himmelen. Han æ romskjien i dag.
Skrallar, ein = god vind.    Dæ kom ein goe skrallar så høyet turka fort.
Skyssa itte, renna itte = irettesetja
Slejel, ein = ein tust.
Slind = tverrbjelke
Smerre = mindre. He du ´kje smerre spiger
Smikka = ei smikka bytta = smekkfull
Sodl = fattbrød sundbrote i surmelk
Soja seg te = an ubba seg te = det mørknar mot uver
Syd-aust vind og konavreide (konesinne) ende mæ gråt og væde.
Tvåga = halmflle brukt til sandskuring
Ubbe ver = uver
Vela om = vel ´om = omveling = gjera reint
Vesalvette, eit = ein ulykkeleg stakkar
Vesja = lite med. Du æ ei vesja
Via, ei = Ein busk
Vôre = noko ekstra. Dæ æ så vôre (f.eks. om eit godt gipte)
´Våd´råje = noko slår seg, vert vått
Ágale = ringt gjort, merkeleg. Dårleg gjort om ein ting, eit arbeid, ei ágale greia.