GRASROTANDEL

Som nemnt i eit tidlegare blad, så er Varhaugbuen registrert 
i frivillighetsregisteret og kan ta mot "grasrotandelen". 
Det kjem nokre smådrypp slik dann og vann, og det set me stor pris på. 
Gildt at folk tenker på Varhaugbuen når dei tippar!