Varhaugmarken

Varhaugmarken vert arragert første helga i juni.
Grunna Corona vart den ikkje arragert i 2020. Og heller ikkje i år, 2021, kan den  vel verte arrangert. 
Håper på betre tider utan Corona-pandemi snart.