Varhaugmarken 2013

Årets Varhaugmarken arrangeres 31. Mai - 1. Juni. 

Mykje av dei faste programpostane, som varhaugmil, «ongaløp» og frokost blir som før, men me er
alltid på jakt etter nye forslag og ideer. Til hausten er det stortingsvalg, og det er derfor naturligt at
politiske parti blir en den av marken. Musikalske innslag blir det og mange av både fredag og lørdag.
Som vanlig oppfordrer vil flest mulig lag og organisasjoner til å delta på marken. Dette er en flott
mulighet til å få vist fram nettopp din organisasjon, og en god anlening til å få nye medlemmer. Det er
som før gratis å delta for lag og organisasjoner.
Påmelding til årets marken skjer til morten.tjemsland@mega.coop.no eller 913 90 239.
Velkommen til marken 2013!
Markenskomiteen 2013
Morten Tjemsland / Gordon Bøe / Frank Håland / Håvard Skretting / Jan Christian Vasshus
Heidi Dubland Bø / Ingeborg Lea Omdal